Šta otkriva vaša kombinacija znaka i podznaka: Jarac

Profesionalnost, tradicija, stabilnost - sve to poseduje jedan Jarac i jos mnogo toga. Mada u zavisnosti od njegovog podznaka neke karakteristike jarca mogu biti poljuljane, dopunjene ili pak puno stabilnije.

Šta otkriva vaša kombinacija znaka i podznaka: Jarac

Zbog Zemljine rotacije, jedan stepen zodijaka diže se iznad horizonta na otprilike svaka četiri minuta. Zato i sami možete uvideti koliko je važno da se zna precizno vreme rođenja!

Jarac - Ovan

Osobine vezane za znak Jarca: razvijen osećaj dužnosti, gvozdena volja i upadljiva sposobnost koncentracije ovde se uvećavaju u spoju sa vatrenim znakom Ovna, čiji impulsi potpomažu iskazivanje neospornih sposobnosti. Rođeni u ovom spoju znaka i podznaka je pravi vulkan koji gori pod ledom Antartika i traži da sačuva svoj entuzijazam i obuzda moć koju nosi u sebi.

Ovakva ličnost se izdvaja bogatstvom svojih interesovanja i lakoćom u rešavanju problema na logički i jasan način; savršena u svojim akcijama, neraskidivo je vezana odlukama koje je donela. Određeni nedostatak elastičnosti prisutan u ovom karakteru gotovo da se ne primećuje, jer se uspešno kompenzuje realnom sposobnošću i izdrzljivošću u službi ambicije.

Ovakva osoba ponekad je provokativna, ponekad stidljiva, pruža se ili povlači a da to nije igra zavođenja. Zbunjuje svoju okolinu protivrečnim ponašanjem: bezbrižna je, impulsivna, zrači osećanja i toplinu, a odmah zatim postaje rezervisana, nepokretna, hladni posmatrač. Nema ničeg težeg od takvih smenjivanja žestokih strasti i hladnog razmišljanja, izražavanja sebe i povlačenja u sebe, naglosti i stidljivosti, težnji zemaljskom raju i potrage za stabilnim, čak manastirskim životom. Nesrećna je jer hoće da živi, a sebe u tome sprečava; privlači je leto, a vezana je za zimu...

S druge strane, ako pobedi svoje unutrašnje sukobe, pošto nije naklonjen sanjarenju ili nonšalantnosti, ovaj mešani tip je hrabar borac, nesklon površnim stvarima i veran svojim osećanjima. Potreban mu je mir da bi vladao sobom, a samoća da se skoncentriše. Svoj put vidi više kao put koji treba preći nego kao niz trenutaka koje treba što intenzivnije prozžveti. Tako on svoju sadašnjost gradi kao funkciju budućnosti koju tek treba da stvori, bilo da je reč o karijeri ili njegovom razvoju kao pojedinca...

Vi imate više samopouzdanja i prodorniji ste od tipičnog Jarca. U osnovi ste nemirni, vaš pristup svetu je neposredan pre nego diplomatski. Vi ste ambiciozni, prirodni vođa koji preuzima "kormilo" u svakoj situaciji. Iako vas ponekad karakteriše nagao temperament, ponašanje vam oscilira između impulsivnog i toplog stava, i hladnog i odbojnog, čime zbunjujete okolinu.

U društvenoj areni tučete se hrabro i uporno da bi sproveli svoje zamisli. Vašoj ambiciji je više nego potreban neki cilj ili ideal kome ćete se sasvim posvetiti. Vi ne možete da se kao drugi ograničite i zadovoljite samo mestom i platom koji vam pružaju sigurnost. Morate da ostvarite nešto što će u vašim očima biti veće i vrednije. Toliko ste drugačiji od ostalih, pa vam se često dešava da vas pogrešno shvate.

Izgleda da se ne obazirete previše na druge u svojoj vratolomnoj trci ka vrhu. Osvrnite se ponekad, jer moguće je da u toj jurnjavi ne primetite ni kada vam neko podmetne nogu. Ukratko, nećete nikad biti suviše omiljeni, ali tome i ne težite jer moć cenite mnogo više. Mora vam se priznati da ste najčešće i prema sebi jednako tvrdi kao i prema drugima. Vaša potisnuta osećajnost vas čini osetljivim: potrebna vam je ljubavna podrška da ne bi postali "mašina za postizanje uspeha".

Jarac - Bik

Spoj ove dve prirode, dva znaka Zemlje, daje veoma hladan i realističan karakter. Ova kombinacija znaka i podznaka je najčistiji primer upornosti i istrajnosti. U njoj se koncentrišu snage koje nisu uvek lišene duhovnosti.

Slučaj je redak, ali se ipak može naći tip koji razvija neku vrstu mistike ovozemaljskih stvari i predaje se meditiranju o telesnom. Međutim, ipak se mnogo češće sreće racionalista ubeđen da je strast iluzorna i da je smrt neopozivi kraj bića u celini. Takva osoba postiže svoje ciljeve u životu zahvaljujući jakoj snazi volje koja je plod velike ambicije i izražene želje ka moći, zbog čega ne propušta nijednu od prilika koje joj život ponudi. Reč je dakle o prirodi sposobnoj da u sebi samoj nađe snage neophodne za stvaranje jednog života "po meri". Zatvorena u krugu porodice ili predavajući se samoći, prevazilazi životna nezadovoljstva tako što se sva predaje nekoj ambiciji, ili ih sublimira duhovnim odricanjem.

Ovde se suvišne želje potiskuju, ne prihvataju se čudesni ideali i izbegavaju fantastične avanture, da bi se najbolje iskoristio sopstveni potencijal volje, žestine, kako bi teškoće bile savladane i bio dostignut cilj - čak i ako se mora zbog toga, žrtvovati monotoniji i ugušiti nežne, tople, sladostrasne pulsacije nadahnute Venerom Bika. Ova priroda ne pokazuje neke preterane sklonosti ka strasti. U njoj ima previše ozbiljnosti da bi se mogla prepustiti fantaziji osećanja, jer ova imaju onu užasnu osobinu da se ne mogu kontrolisati.

Međutim, teško je dugo vremena potiskivati svoje instinkte. Ovakva osoba poznaje, takođe, i periode erotskih oluja, prolaznih groznica proždirućih pulsacija i sposobna je da ide podjednako daleko u orgiji kao i u askezi, kao da telo želi da se revanšira volji. Vatra Zemlje tinja pod ugašenim vulkanom i koristi najmanju pukotinu da započne topljenje hladnih stena koje je zatvaraju...

Imate tihu i mirnu prirodu, potrebno vam je izvesno vreme da primite utiske i naučite novo; kad, međutim nešto naučite, retko to zaboravljate. Obazrivo izričete pohvale, niste skloni trošenju novca i nikad ne donosite brze zaključke. Vaš imidž - čulni ste i pomalo sami sebi povlađujete. Više volite dugoročne odnose, duboke i iskrene, bez obzira koliko oni bili blještavi. Privrženi dobrima ovog sveta ispoljavate težnju da ih nagomilavate i tako uverite sebe da je život lep.

Potrebna vam je sigurna egzistencija bez trzavica bar na nivou sentimentalnog i porodičnog života. Što se posla tiče tu stvari stoje drugačije. Treba naglasiti da niko bolje od vas nije u stanju da stvori sreću sopstvenim rukama. Imate izoštren, jasan smisao za posao. Polako i oprezno se krećete ka vrhu, ostavljajući na one oko vas utisak sigurnosti. Ovoj pozitivnoj crti vašeg karaktera protivtezu predstavlja tvrdoglava upornost koja je, u nekim slučajevima, bliska fanatizmu, i zastrašujući mir za jednu takvu aktivnu osobu. Zato vas je bolje ne izazivati jer imate slonovsko pamćenje koje odoleva naletima vremena. Vaše ljutnje su mučne i beskrajne, kao da u njima uzivate.

Jarac - Lav

Ovo je interesantna kombinacija, u kojoj svest o sopstvenim vrednostima mora biti potvrđena ne samo od spoljnog sveta već i od onog unutrašnjeg. Ova priroda zaista ume da angažuje čitavu sebe kako bi osvojila onu poziciju u svetu za koju smatra da joj po pravu pripada.

Njena glavna oružja u postizanju ovog cilja su velika ambicija, snažna volja i istrajnost, sposobnost da postavi sebi realne i dostižne ciljeve, organizatorski kvaliteti i spremnost da uvek žrtvuje sebe ako zatreba.

Svetlosti i slavi pomalo je tesno u kaluđerskoj ćeliji. Ovde se ambicija, energija i borbeni žar koncentrišu kako bi postigli maksimum snage, ali se retko oslobađaju u snažnoj eksploziji. Srdačnost u ophođenju s ljudima, u pravom smislu Lavlja, ohlađena je uzdržljivošću, ozbiljnošću, strpljivošću i željom za materijalnom i emotivnom sigurnošću. Ipak, Jarac - Lav ne uspeva baš lako da pomiri svoju ljubav prema strogosti i svoju potvrđenu želju da zaseni. Jer gladan je moći i ugleda i pokušava da se uzdigne na društvenom planu čak i pomoću sredstava koja nisu baš uvek prefinjena.

Energiju usmerava u korist jedne progresivne i tvrdoglave akcije, a egocentrizam se obično završava egoizmom. Briga za efikasnošću obično nadvladava osećanja, koja bolje ispoljava u strasti nego u ljubavi. Ta strast takođe može povoljno da utiče na njegovo angažovanje u ostvarenju dalekosežnog poduhvata, i da utiče na svesno potčinjavanje samodisciplini...

Reč je dakle o ličnosti od uspeha, srećnoj da pokaže samoj sebi i drugima kako su dostignute pozicije plodovi isključivo njenih zasluga i ličnog angažovanja... - Ambiciozni ste, sebi postavljate visoke ciljeve i radite hrabro i uporno na njihovom ostvarivanju. Vrlo ste sposobni da ih dosegnete ili da im se znatno približite, tim pre što ne prepuštate slučaju da Vas vodi već razvijate izuzetnu strategiju. Pošto ste fanatičan perfekcionista, težite da suviše uradite i to usporava izvršenje započetog dela.

Glavna mana koja vam se može pripisati je narcisoizam. Kod vas može da se uoči nedostatak tananosti i istinoljublja u odnosima sa stvarima i bićima. Lako možete zapasti u krizu i postati razdražljivi. Srećom, svesni ste svojih mana i znate da istaknete svoje sposobnosti i da se sami diskretno istaknete kada je to potrebno.

Veoma ste probirljivi o bilo kojim izborima da se radi. Zahtevate puno i negujete izvesne principe. Ako vas neko povredi teško uspevate da oprostite i nikada ne zaboravljate. Vaše neprijateljstvo je neverovatno, koliko je neverovatno i vaše veliko prijateljstvo. Imate magnetizam, zahtevate mnogo od drugih, ali i od sebe. Ako vam često nedostaje malo više popustljivosti, čovek ne može a da vam se istovremeno ne divi zbog hrabrosti i "ratničke" strane - ići ćete do kraja prema onome što vam se suprostavlja i nikada se nećete povući.

Normalno, u životu vam neće baš sve ići glatko; neke se teškoće ne mogu izbeći. Možete pasti u depresivna stanja iz kojih ćete uspeti da isplivate samo ako prevladate ozbiljne unutrašnje blokade.

Jarac - Devica

Evo strpljivog čoveka - pauka, koji lagano plete savršenu geometrijsku mrežu svog života. Ova kombinacija rađa veoma precizno nastrojen karakter, svestan svojih vrednosti, ali i svojih granica. Traganje, kao sredstvo neprestanog usavršavanja svojeg Ja, ključna je tačka njegove egzistencije: kritički je usmereno, ali i veoma konstruktivno traganje. Ne plaši se dužnosti koje zahtevaju revnost, sabranost i samopregor; nepokolebljivo ide svojim putem, nepoverljiv prema čulima, pazeći da ne podlegne čudnim iskušenjima koje ga saleću.

Jarac - Devica ume da ostane trezven i da vodi računa o uticaju iluzija i stvarnosti. Kombinacija ova dva Zemljana znaka oblikuje prirodu u kojoj pre svega preovlađuje egocentričnost, i smisao za praktično. Te dve Zemlje, jedna predjesenja, druga zimska daju pomalo suvoparnu i zatvorenu prirodu. Komplementarnost ova dva znaka Zemlje, jednog kardinalnog, drugog promenljivog, obično rađa jednu pozitivnu, praktičnu, sređenu prirodu, zanesenu stabilnošću...

Ovo su čudne osobe koje nam se čine nepodnošljivim sve dok ih ne upoznamo, i družeći se sa njima i posmatrajući ih van njihove spoljašnjosti najzad otkrivamo da su u mnogo čemu izuzetne. Radi se o efikasnim, inteligentnim ljudima koji se ne otkrivaju celom svetu. Kako ne dozvoljavaju pristup, treba ga znati zaslužiti i sresti ih na povoljnom terenu, što za sobom povlači dodatnu teškoću, budući da izbegavaju pojavljivanje u javnosti i preziru snobovske manire.

Na poslu i pri stvaranju su genijalni organizatori, i zahtevaju red i metodičnost; dejstvuju strogo i nepopustljivo postižuci izvanredne rezultate. Skloni su, međutim, da se izgube u detaljima, da "popuju" i drže pridike, ali na nama je da im se odupremo. Uostalom, ima li ikoga da je bez mana?...

Imate zdrav razum i osoba ste od inicijative; uredni ste i organizovani, ali imate sklonost da se iscrpljujete nevažnim stvarima. Vaša težnja ka perfekcionizmu često vas može učiniti veoma napornim. Težite samokontroli, metodičkom delovanju i izbegavanju avantura. Takvo ponašanje vas uglavnom drži dalje od opasnosti i teških udaraca, ali bi vas moglo zatvoriti u jedan monoton život, tim pre što vi ne pokazujete želju da se menjate. Jer, i vi takođe volite život, zadovoljstva, uživanja ali vas neki unutrašnji glas stalno opominje da se zaustavite, da se "saberete", da sačekate, da sve svoje utiske akumulirate, skupljajući ih do maksimuma... Tim glasom kod vas upravlja Devica i ako vam se ponekad učini da život prolazi pored vas, ne dotičući vas se previše, znajte da je za to kriv uticaj vašeg podznaka.

Pošteni u svojim aktivnostima i društvenim odnosima, takvi ste i u ljubavi. Nošeni ka vernosti, kako u prijateljstvu tako i u ljubavi, vi ste čvrst drugar na koga se može računati. Međutim vaša prevelika rezervisanost ponekad zbunjuje okolinu i izlaže vas, tokom mladosti, teškoćama i obazrivosti. Nevolje vas često ohrabruju, ali postoji rizik da se zatvorite u sebe i da izbegavate druge.

Jarac - Vaga

Postoje unutrašnja raspoloženja koja nije lako preživeti. Zamislite čoveka koji pokušava da zadovolji svoje lične ambicije, koji je čak spreman da se usredsredi samo na jedan cilj kako bi bio sigurniji da će ga postići, i koji malo po malo otkriva da gubi snagu. U lošim odnosima sam sa sobom, on zna da mora da nastavi sa naporima kao automat, sa skoro mehaničkom odlučnošću, a druge stvari ga privlače, druge oblasti bude njegovo interesovanje, i on malo po malo otkriva da je život suviše tužan ako čovek mora stalno da se bori sam protiv sebe.

Ipak, ovo je druželjubivo biće koje ne može stalno sebe da osuđujuje, da vodi usamljenu borbu. Zato Jarac - Vaga ponekad ne zna više gde je, i nije siguran u svoje dubinske sklonosti a ipak se drži nekih svojih uverenja i principa. Pošto je zarobljenik strogih principa stečenih tokom vaspitanja, on teško može da dostigne prilagodljivu narav za koju oseća da je moguća i kojoj njegova potreba za skladom teži. Njegovi estetski ukusi, njegov smisao za polusenke u stalnom su sukobu sa njegovim jasnim i apstraktnim duhom.

Ovu psihološku i intelektualnu dilemu on može da pobedi suzbijajući svoju osetljivost u korist ponekad konformističke lucidnosti koja je u principu poštena i objektivna. U tom slučaju, sva snaga svesti i dubina Jarca biće potvrđena u ovoj kombinaciji, ali istovremeno ublažena i predstavljena u dopadljivoj meri Vage koja će uticati na razvoj ličnosti sposobne da koristi svoje snage na mudar i produktivan način, isključujući sukobe koje ovde stvara čas preterano logičan karakter, čas nekontrolisana osećanja.

Iz ovog spoja rađa se tako gospodar sopstvenih duševnih stanja i ogroman praktičan smisao koji se ne zadovoljava samo ostvarenjem isključivo individualnih prohteva, već oseća i nephodnost činjenja za druge. Tražeći mnogo od drugih i od sebe same, ova ličnost se trudi da oko sebe nametne vrlinu odmerenosti i htela bi da misli i deluje u nekoj zlatnoj sredini, sa merom koja svoju snagu crpi iz prirodnog autoriteta...

Taktični ste i miroljubivi, imate dara za mirenje, osećaj za pravdu i za razvoj odnosa sa drugim ljudima. Da biste zaista nešto ostvarili, potrebno vam je partnerstvo. Uvek pokušavate da i mentalno i emocionalno izbalansirate stvari. Ipak, kada nešto stvarno poželite, odlučni ste i isterujete stvar do kraja. Umete da osvajate, da pokažete umešnost i napravite neke ustupke kako bi lakše nametnuli svoje želje. Vi instinktivno znate kako da se predstavite u najboljem svetlu i, iako ste ambiciozni, niste spremni da "prelazite preko mrtvih" da biste ostvarili svoje ciljeve.

Mnogima izgledate ukočeniji nego što ste u suštini. Teško pokazujete svoja osećanja i više ste okrenuti tradicionalnom stilu i konzervativnim vrednostima. Zbog toga bi drugi mogli pomisliti da ste teška i nezgodna ličnost, tim pre što se i sami često pravite bezosećajni i blazirani. Ali u tome nema ni zrnce istine. Vi ste u suštini veoma sentimentalni i pritisnuti ste snažnim osećanjem dužnosti, koje ponekad ide i do žrtvovanja.

Jarac - Škorpija

Vas nije nimalo lako poznavati, jer mnogo toga leži prikriveno ispod površine. Ova kombinacija Vašeg znaka i podznaka je brak između strasti i razuma, uz uvek prisutno osećanje pripadnosti jednom uzvišenom rodu. Žalosne i čeznutljive himere uglavnom nisu prisutne u snovima Jarca - Škorpije, dok se hladnoća i ravnodušnost aktivno bore protiv uzburkanog mora strasti kako bi omogućili organizatorskoj ambiciji da dođe do izraza.

Snaga dve prirode u ovoj kombinaciji otkriva drugima nemire njene duše. Takva osoba ispoljava ogromnu volju i istrajnost, nepokolebljivu sigurnost, ali je u stvarnosti svaki njen uspon plod teško osvojenog sazrevanja.

Kada sretnete neku od ovakvih osoba odmah shvatite, po "auri" koja je okružuje, da se ne radi o nekome ko je "kao drugi". U stvari, to su tajanstvene, tvrdokorne i teške osobe! Ovi obazrivci koji ne veruju nikom, pa ni sebi samom, kadri su da na poslu i u drugim obavezama podnesu nadljudske napore. To su fascinantne, rezervisane i napete, katkad zajedljive i zabrinjavajuće ličnosti, opsednute nekim svojim osećanjem krivice, zbog čega su često sumnjičave i oprezne u odnosima sa okolinom. Takođe se mogu zapaziti očigledno neosnovani odbrambeni stavovi. Ali za njih svakako ima objašnjenja u unutrašnjim borbama koje su pomenute...

Često delujete kao veoma spokojna i jednostavna osoba, a u suštini ste izuzetno komplikovano ljudsko biće, daleko osetljivije nego što to pokazujete. Skloni ste introspekciji - koju oštar i strpljiv um naglašava i sistematizuje omogućavajuci mu da odgonetne svoje unutrašnje tajne i da ih ponekad poveže sa opštim uređenjem sveta. On je kadar da svojom jasnoćom, distancom, logikom i istrajnošću privede uspešnom kraju jedno dugotrajno istraživanje. Budući da ste uporni i odlučno tragate za Istinom, zbog te vaše aktivnosti se često opečete. Zbog toga se trudite da ojačate svoju ličnost, pokušavate da je čvrsto izgradite, sve dok ne postane neka vrsta oklopa, neosetljiva i ravnodušna prema nestalnim osećanjima.

Vi posedujete znatne adute za društveni uspeh i duhovno uzdizanje, pod uslovom da ste u stanju da se stopite sa onim što je ljudsko, da ga osećate kao sopstveno telo, ili da uzdignete svoj zemaljski mikrosvet na kosmički nivo. U suprotnom, živeći u vlasti svojih slabosti mogli bi da potonete mnogo dublje ispod svih tih vrednosti. Budući da ste u velikoj meri egoista, konformista, okoreli nihilista, i da ste uvereni u ispravnost svojih mnogobrojnih potisnutih želja, skloni ste da tonete u intelektualnu i sentimentalnu samoću, koju polako izgrađujete ubeđeni da ste sposobni da sami potražite (i pronađete!) svoju sreću...

Vaša senzualna pojava na suprotni pol deluje magnetično. Sjajan ste detektiv koji uglavnom psihološki posmatra druge. Iako po prirodi niste pričljivi, drugi žele da budu u vašem društvu. Velika snaga volje vas često vodi u preterivanja - želite sve ili ništa. Fizički vas karakteriše dosta jaka konstitucija tela, osetljivost na alkohol i droge. Bilo bi dobro da uspostavite ravnotežu između vaših perioda neumerenosti i zdravog odmora.

Jarac - Strelac

"Ja i drugi", tajna je svrha koja upravlja akcijama osobe rođene u ovoj kombinaciji. Svest o sopstvenoj vrednosti podstiče ovu prirodu na težak i istrajan rad, da bi na kraju zadobila podršku i priznanje drugih ljudi. Duboko humanističko osećanje i apsolutno poštovanje samog sebe i bližnjih čine ovu ličnost krajnje senzibilnom u svakom pogledu.

Zdrav razum dominira ovom prirodom i zaista je velika moć koju ona ispoljava na druge ljude, ali i na samu sebe, svesno upravljajući strastima i ambicijama.

U njenoj osnovi uvek je prisutan filozofski ili religiozan stav u odnosu na život, osećaj neizbežne sudbine koja je podstiče da uzdiže sebe, pokazujući kritički stav u odnosu na svoje misli i akcije. Njen najveći kvalitet je, pre svega, elastičnost uma, koji nikada ne dozvoljava da je apsorbuju čisto materijalna ili intelektualna, duhovna ili osećajna interesovanja, već ume da od ovih elemenata oblikuje mešavinu koja sve razume i sve poštuje. Njena otvorenost prema spoljnom svetu, sposobnost da otkrije najdublji smisao duše drugih i svih stvari oko sebe, čine je krajnje humanim i istinskim filozofom, s visokim osećanjem dužnosti.

Pošto nije naklonjen sanjarenju ili nonšalantnosti, ovaj mešani tip je hrabar borac, kadar da ostvari svoje ambicije. Svoj put vidi više kao put koji treba preći nego kao niz trenutaka koje treba što intenzivnije proživeti. Tako on svoju sadašnjost gradi kao funkciju budućnosti koju tek treba da stvori, bilo da je reč o karijeri ili njegovom razvoju kao pojedinca.

Svoje izbore definiše prema kriterijuma svog vremena i retko se dešava da preispituje društveno priznate vrednosti. Ipak, često izražava želju da te kriterijume usavrši da bi poboljšao svoju i tuđu sudbinu. To je individualac motivisan ambicijom da doprinese na aktivan način kolektivnom životu. Tokom godina on gradi ideal koji će postati magnetni pol njegovog života, ostajući uvek čvrsta priroda, sposobna da se suoči sa svetom oko sebe i prevaziđe najveće teškoće u životu i da neumorno radi na svom unutrašnjem razvoju.

Ali jedan slab Jarac - Strelac nije tako pozitivan kao što bismo mogli da zaključimo iz ovog izuzetnog portreta. Kada se sitne materijalne ambicije stave u službu nepokornosti i nepoštovanja, moralne granice nestaju i čovek oslobođen stega u stanju je da uradi sve samo da bi uspeo, čak i da se kocka sa osećanjima...

Vaša ključna reč je sloboda - sloboda misli, govora, akcije. Čitavo vaše detinjstvo i prva mladost mogu biti obeleženi vratolomijama i nestašlucima, međutim kako ste intuitivni i idealista, često vas u kasnijim godinama zainteresuju kakvi duhovni horizonti i tada se skrasite.

Društveniji ste i duhovitiji od ostalih Jarčeva. Drugima izgledate bezbrižno, kao da ste uvek spremni na rizik, a u suštini retko kada krećete u nešto bez detaljno razrađenog plana akcije, čvrsto se držeći svog puta i ne dozvoljavajući da se na vas utiče. Ipak, umete i da se potpuno obeshrabrite ako vam nije udovoljena vaša duboko ukorenjena potreba za sigurnošću.

Jarac - Jarac

Ova kombinacija znaka i podznaka je najčistiji primer upornosti i istrajnosti. "Čovek kornjača", tako se može definisati osoba rođena u ovom spoju, toliko je zatvorena u samu sebe, odbrambenog stava, svesna težine svojih odgovornosti u postizanju uspeha.

Dvostruki Jarac obdaren je vrlo jakom ličnošću. On se trudi da se uspne do vrhova, ali njegov riblji rep ga sputava da se uzdigne tako brzo kao što bi to želeo. Zato mora da puže polako, a njegovi prednji papci čvrsto se zarivaju u osvojeni teren kako ne bi skliznuo unazad. Za ovo napredovanje potrebna je tvrdoglavost, treba se odreći lakih, trenutnih uživanja i svu pažnju posvetiti krajnjem cilju.

Takođe treba da nauči da štedi svoje snage kako bi održao odstojanje, tim pre što su ledeni vrhovi negostoljubivi i što hladnoća sagoreva telesnu energiju. Malo po malo on primorava sebe da zaboravi vesele doline svog detinjstva, kako ne bi došao u iskušenje da se vrati. Zato, pre nego što krene, pokušava da jednom zauvek prekine pupčanu vrpcu koja ga je vezivala za poreklo, kako fizički tako i emotivno. Kako dolazi na svet usred ledene zime, sazdan od tišine i strasti, još od rane mladosti gradi oko sebe naizgled neprobojan zid i izbegava da ga osećanja ometaju.

Reč je dakle o prirodi sposobnoj da u sebi samoj nađe snage neophodne za stvaranje jednog života "po meri". Jasno je, međutim, da je takav karakter, sav okrenut sopstvenim problemima i blokiran izuzetnom stidljivošću, sve drugo samo ne lak u odnosima sa drugima. Zatvoren u krugu porodice ili predavajući se samoći, prevazilazi životna nezadovoljstva tako što se sav predaje nekoj ambiciji, ili ih sublimira duhovnim odricanjem...

Mnogima izgledate ukočeniji nego što ste u suštini. Teško pokazujete svoja osećanja i više ste okrenuti tradicionalnom stilu i konzervativnim vrednostima. Sposobni ste da preko svojih leđa preturite razne brige i probleme, a da se nikome posebno ne žalite. Orijentisani ste na uspeh, autoritet, savesnost i osećate potrebu da se osvedočite u konkretne rezultate svojih napora; posedujete organizatorske sposobnosti i moć da i najkomplikovanije poslovne projekte imate kao na dlanu - važno vam je da postignete uspeh na materijalnom planu i da se dokažete. U detinjstvu vam verovatno nije bilo lako; čini se da nikada niste dovoljno mladi, nikada niste onaj vetropirasti tinejdžer.

Međutim, isto tako lepo starite, tako da ćete kasnije delovati mlađi nego što stvarno jeste. Imate neutoljivu, gotovo detinjastu potrebu za emocijama, ali takođe i stalni strah da to neko ne zloupotrebi. Često umišljate da ste neshvaćeni jer zapravo sakrivate sopstvenu žeđ za pažnjom i nežnošću. Dostojanstveni ste, retko ćete nešto obećati ukoliko niste u stanju da obećanje i održite; strpljivi ste i istrajni, ali možete biti preterano jednostrani, gotovo prenaglašeno disciplinovani, pa zato delujete rezervisano i hladno. Jedino ukoliko vam pođe za rukom da uspostavite duhovni sklad, moći ćete da i svoje ambicije podredite samo jednom cilju. U tome će vam dosta pomoći vaš najbolji saveznik: vreme.

Jarac - Vodolija

Ovo je pretežno dobra kombinacija znaka i podznaka, u kojoj se protivrečne osobine oba znaka harmonično uklapaju. Intelektualne mogućnosti i originalnost Vodolije ovde se kombiniraju sa velikom marljivošću i upornošću Jarca.

Jarac je sudbinski znak najdubljeg čovekovog pada u materiju i on ukazuje "nedisciplinovanoj" Vodoliji, žrtvi svesnoj sopstvene neobičnosti, na pravi put i time je spasava od nerealnih utopija. Time se rađa priroda svesna važnosti koju može imati materijalno blagostanje, isključujući mogućnost da ono postane predmet gušenja duhovnih vrlina.

Udružujući geometrijski duh i duh za finese, koncentraciju sa otvaranjem, hladnoću sa entuzijazmom, ova priroda postiže fenomenalnu lucidnost i određenu sposobnost rezonovanja. I tako se, najzad, ova licnost oslobađa, lagano ali neizbežno, okova svojih principa i fiks - ideja, da bi se suočila sa stvarnošću, uz uvek pozitivnu pomoć entuzijazma i uvećanu svest o vrednosti manje obaveznih aspekata u životu. Među najkarakterističnije osobine ove kombinacije spada nepokolebljiva odbrana univerzalnog ideala: nezavisnosti.

Međutim, sva bića rođena pod ovim dvostrukim Zodijakalnim uticajem ne ostvaruju ovu zadivljujuću sintezu. Ima među njima onih kod kojih snaga oseta prevazilazi sposobnost njihovog dešifrovanja. Oni imaju utisak da im se često događaju neke stvari koje ne mogu dosegnuti, krijući u sebi osećanje manje vrednosti i teško se oslobađajući izvesnog diletantizma. Za njih svet ide isuviše brzo, događaji ih smućuju. Ali, izgleda da je ovo neophodna faza razvoja svih koji imaju ovu kombinaciju u horoskopu...

Vi ste nekonvencionalni i otvoreni prema novim stvarima, skloni eksperimentisanju i verovatno živite intenzivnim životom - to je ono što Vas čini drugačijim od tipičnih predstavnika vašeg znaka, Jarca. Drugima možete izledati čudno jer dosta često menjate raspoloženja. Delujete samouvereno, a kada postanete zreli odišete atmosferom: "Ako vam se dopadam, baš lepo - ako vam se ne dopadam nema problema". Međutim, vi to zapravo ne mislite. Samo uživate da budete drugačiji, čak se ponosite svojim individualizmom.

Ponekad ste ekscentrik koga ne brine šta drugi misle - idete ka sopstvenim ciljevima na svoj način. Možete biti i buntovni - ali uvek sa "razlogom". Reč je o vašem "razlogu". Vrlo ste napredni u svojim razmisljanjima a dobra koncentracija vam ide u prilog. Oko vas uvek lebdi dašak misterioznog i jedinstvenog - volite neobične i daleke stilove. Uporni tragalac, imate strast za znanjem i ambicije da otkrivate nepoznato. Često zbog toga zaboravite da treba živeti i privatni život. Ipak, sposobni ste za snažne strasti za koje niko i ne pretpostavlja da postoje.

Imate veliku potrebu za orijentacijom i sredinom u kojoj ćete se izraziti, za bližnjima sa kojima ćete se identifikovati da bi ojačali svoju ličnost. Ukoliko u blizini imate bića koja vas razumeju, vole i znaju šta znače odricanja, sve će ići kako treba. Ukoliko je suprotno (što je verovatnije), dobićete svoju slobodu uz mnogo lomova.

Jarac - Ribe

Ove dve prirode izgledaju protivrečno, ali to je samo na prvi pogled. Snažna volja i hladnoća Jarca nijansirana je ovde neodlučnošću i ekstremnom senzibilnošću Riba.

Zavisno od slučaja, ovakva osoba je ili kruta ispod elastičnog izgleda ili elastična ispod krutog izgleda. Teško izlazi na kraj sa promenljivošću svojih duševnih stanja, ne ume uvek da izrazi ono što oseća ali ima stvarnu velikodušnost i duboku potrebu da zaista bude korisna. Takođe je veliki oportunista i ume, a da se to ne primeti izvuče svoju korist iz igre i odbrani svoje interese. Mada nije mnogo ambiciozna, poseduje mogućnosti da dosegne visok intelektualni nivo, što se dalje odražava u mnogo elastičnijem i pozitivnijem stavu pred preprekama u životu. Ako ova kombinacija nešto i gubi na postojanosti, zato zadobija na čistoći osećanja, a osećajan život Riba delimično je regulisan jasnim i muževnim mentalitetom Jarca.

Često se događa da ovakva sinteza znaka i podznaka formira ličnost koja ume da spoji osećanja i racionalnost iz čega izvlači korist za svoju intuiciju. Tako stiče intuitivno poznavanje a svoje sposobnosti apstrakcije i logičkog mišljenja koristi da bi formulisala i bolje razumela ono što je otkrila. U tom izuzetnom slučaju mentalni svet Jarca - Ribe postaje na izvestan način odraz stvarnog sveta, slika koja sazreva koju je inače veoma teško uočiti i u potpunosti i sa svim detaljima.

U osnovi je reč o spokojnoj prirodi i nimalo agresivnoj. Mora se reći i to da su ove osobe mnogo osetljivije nego što se drugima može učiniti. To su idealisti spremni da bez roptanja podnesu i najveće napore, koji katkad idu i do žrtvovanja. Često se iz saosećanja, odluče za prijateljstvo i kad im ljubav kuca na vrata, jer se plaše da će patiti, a i zato što ne mogu da podnesu ni pomisao da pokvare neku vezu...

Ribe su dvostruki znak i postoje dva različita tipa. Prvi tip su delatni ljudi koji umeju da crpe energiju iz viših izvora, imaju dobru intuiciju, mirno i tiho rade, saosećajno i pomalo distancirano. Drugi tip čine sanjalice koje nisu u stanju da se suoče sa neuspehom pa onda neće ni pokušati da nešto učine, jer nisu sigurni u uspeh - teškoće ih teraju u rezignaciju i tada bivaju obeshrabrene. Lako gube snagu i energiju. Dešava se da pogrešnim ljudima ukažu svoje poverenje. Muzika ima veoma važnu ulogu u životu obeju tipova; ona ublažava njihovo loše raspoloženje...

Koji god da ste tip, veoma emotivno reagujete na život i saosećajniji ste nego što je to tipičan predstavnik vašeg znaka Jarca. Prilično ste pasivni i često živite u suprotnostima sa svojim željama: privlači vas ono što ne možete da imate. Imate veliku potrebu za sigurnošću u ljubavi i zato ćete možda često biti u prilici da oklevate i lutate. Ponekad ste zbog toga u stanju da se bacite u neka nepoznata iskustva, u mistično - čuvajte se bežanja od realnosti i sklonosti ka žrtvovanju. Imaćete mnogo nejasnih i haotičnih odnosa sa drugima. Ići ćete do kraja u borbi između bića koje je razumsko i bića koje je maštovito i iracionalno.

Izvor: Mali horoskop

Podeli na Facebook-u

ključne reči: podznak horoskop astrologija