Mala škola Tarota - AS DIskova

Mala škola Tarota - AS DIskova

Predstavlja poslednji od ženskih simbola; to je sestra bliznakinja Vazduha i njegova nevesta. To nije samo Zemlja, već materija kao takva. "Per contra", disk je uskovitlani simbol Svemira. Disk je krilat da bi se ukazalo na njegovo duhovno poreklo.

PORUKA: Ovo je karta potpune sreće i briše i ublažava sva loša predskazanja

Podeli na Facebook-u