Merkur - Mentalni Procesi

Merkur  -  Mentalni Procesi

Izvori psihe verovatno su određeni instiktom da se razmišlja i razmatra. - Karl Jung

Kao posledica potrebe ili težnje da se iskustva razmatraju , da se prizovu u sećanje i da se prenesu drugima - primitivni instkti čoveka donekle su lišeni svog nevoljnog dejstva.

Razmišljanje, analiza ,razumevanje ideja, procesi su koji se tradicionalno pripisuju Merkuru.

Planeta Merkur predstavlja način na koji čovek prihvata svoja iskustva i činjenice do kojih dolazi kao i način na koji razmišlja i saopštava svoje misli.

Čovek bi bez psihičkih sadržaja koje predtavlja Merkur bio tek instiktivno biće.

Uz pomoć svoje moći da odluči ,podeli razgraniči pojedinac uspeva da bude svestan skrivenog odnosa među stvarima.

Ova težnja je neutralna po karakteru i nije emocionalna ali osećanja mogu da je na izvestan način oboje.

Podeli na Facebook-u