Formula Za Rođenje Deteta

Kako Sunce i Mesec kao primarna svetla uvek predstavljaju začeće i rađanje nečeg novog, predstavljaju i formulu za začeće i rađanje deteta.

Sunce i Mesec u konjukciji, sekstilu ili trigonu kao i dobri aspekti vladara serije 4 i 5 iz natalne karte označavaju periode mogućnosti za trudnoću i rađanje deteta ako za to postoji potencijal u natalnoj karti.

Sledeći faktor je povezan sa 8 kućom jer je to kuća trudnoće. Takođe simboliše bitnu transformaciju u životu natusa koja će nastati nakon rađanja deteta. U ovom polju spajaju se dve dimenzije, spajaju se život i smrt. Beba prelazi iz jedne u drugu dimenziju kroz 8 kuću. Te pri proceni mogućnosti za rađanje deteta igra veliku ulogu.

U direkcijama ili sekudarnim progresijama

Mesec u 4,5 ili 10/porodica koju stvaramo kao 4 od 7/ kući u povoljnim aspektima ili konjukciji sa:

Vladarem 4,5 ili 8 kuće

SČ/budućnost, potomci/ Fortunom/rastojanje između Sunca i Meseca prjektovano od Asc/, Merkurom/signifikator deteta/ ili Jupiterom/signifikator ekspanzije ako je povezan sa 4 ili 5/

Kada je direktivni, sekundarni ili tercijarni vrh 4,5 ili 8 kuće, vladar 4,5 ili 8 kuće, Merkur na 29 ili 0 stepenu jer su to stepeni prelaska i transformacije. Stepeni koji ukazuju na kraj jednog i početak novog perioda.

Kada je direktivni, sekundarni ili tercijarni vrh 8 polja, ili vladar 8 polja u dobrom aspektu sa vladarima 4 ili 5, sa Mesecom ili Suncem, ili sa vrhovima ovih kuća.

Kada je direktivna, sekundarna ili tercijarna osa Asc/Desc sa vladarima 4,5 ili 8. Sa Suncem, Mesecom ili Merkurom

Kada je tranzitni Jupiter u 4 ili 5 polju, ili u konjukciji, dobrom aspektu sa vladarem 4 ili 5, planetama u 4 ili 5. U aspektu sa Merkurom.

Kada tranzitna osa čvorova ima vezu sa 4 ili 5. Ili je u povoljnom aspektu sa Merkurom.

Kada je u solarnom povratku povoljna kombinacija vladara 4,5 ili 8 sa Suncem ili Mesecom. Ili kada se natalni vladari 4,5 i 8 uklope sa solarnim vladarima ili padnu u solarne kuće 4,5 i 8.

Razmotićemo na ovom primeru kako funkcioniše solarni povratak

Asc solarnog povratka pada u konjukciju sa Merkurom. Ovo može biti pokazatelj ali ne ako ne pronađemo još bar 3 pokazatelja za rađanje deteta.

Vidimo da je u solarnom povratku vladar 4,5 i 8 isti, Merkur. I u konjukciji je sa natalnim vladarem 5. Sada već možemo posumnjati da je ovo vezano za kod rađanja deteta.

Solarni vladar 4,5 i 8 je u egzaktnom sekstilu (razlika je 11 minuta) sa natalnim vladarem 8.

Na kraju, solarni vladar 4,5 i 8 je u trigonu sa natalnim vladarem 4.

Ovo je više nego dovoljno pokazatelja da potvrdim mogućnost dobijanja deteta te godine.

Podeli na Facebook-u