Kada Je Mesec U Konjukciji Sa Saturnom

Mesec je u konjukciji sa Saturnom

Kada se emocije zamrznu, poriču ili ignorišu tada iznutra počinje destruktivni proces. Rezultat tog procesa može biti usmeren ka spolja kroz kritizerstvo, osude, cinizam i zajedljivost. Ili ka unutra što će dovesti do bolesti, uznemirenosti, kompulzivnog ponašanja ili depresije...

Dobar lek za ovu poziciju meseca jeste humanitarni rad, briga o nemoćnima, bolesnima ,starima, kontakt sa životinjama zemljom, post. Može se reći dobrovoljna žrtva ili odricanje jeste blagotvorno.

Podeli na Facebook-u