Ji Đing Poreklo

Prvobitna inspiracija za Ji Đing potekla je iz kornjačinog oklopa.Širom dalekog istoka ispredane su brojne legende o divovskim kornjačama koje su na svojim leđima nosile svet i o Ostrvu blaženih,zemaljskom raju čiji su stanovnici uživali u večnom životu.Stoga su proroci najpre zagrevali kornjačin oklop sve dok ne napukne,da bi potom čitali sudbinu iz tih pukotina.Ji Đing kao vrsta proricanja u svojoj najčistijoj formi datira iz perioda od pre pet hiljada godina,kada je vladao car Phu Hsi.Veruje se da je ovaj vladar prvi otkrio osam trigrama od kojih će kasnije postati 64 heksagrama(koji se dobijaju kombinacijama dva trigrama ili tri linije janga i jina)na kornjačinom oklopu.Za Pu Hsija se verovalo da je potomak P'au Kua,božanskog umetnika koji je stvorio planine i Zemlju.Smatra se da je ovaj vladar podučavao narod zakonima,uveo ribarske mreže i gradio prva trajna naselja.Po jednoj od teorija,prvi pisani zapisi o Ji Đingu sastavljeni su 1700.godine pre naše ere,kada je imao veoma pojednostavljenu formu i verovatno još uvek počivao na osnovnim trigramima i njihovim značenjima.Ta su značenja nastavila da se razvijaju,ali je zapisana varijanta Ji Đinga korišćena uglavnom da bi se predvideli prirodni događaji sve do 1122.godine pre naše ere kada je car Ven počeo da udvaja trigrame i tako dobio prve heksagrame.Za cara Vena se govorilo da je bio izuzetno mudar i dobar vladar kneževine Džou,danas kineske provincije Šensi,što se uopšte ne bi moglo reći za poslednjeg cara dinastije Šang,Čoa,koji je bio strah i trepet i umeo samo da rasipa svoje bogatstvo.Zbog toga se narod digao na ustanak,a car Ven je bačen u zatvor iako nije imao ništa s' tim.Za vreme svog tamnovanja on je u nastupu inspiracije koja mu je došla u vizijama počeo da zapisuje heksagrame na zidu ćelije.Njegov sin,Vojvoda kneževine Džou,pisao je komentare za te heksagrame i dodao im koncept pomeranja i promene linija.Tako su Konfučije ili njegovi učenici praktično samo nastavili taj posao tako što su ga dopunili novim tumačenjima nekih pet stotina godina kasnije.

Podeli na Facebook-u