Horus

Egipatski Bog sa sokolovom glavom.Ozirisov i Izidin sin,često prikazan kao jedno oko,Horusovo oko,ili kao sunčani disk sa kopčevim krilima.Simbolizuje neumoljivu oštrinu oka pravde kome ništa ne može umaći,ni iz unutrašnjeg ni iz javnog života.On pazi da se strogo izvršavaju obredi i zakoni.Njegova legendarna borba sa Setom,pakosnim,kome je odsekao pojedine delove,a ovaj njemu probio oko,ilustruje borbu svetla i tame,potrebnu budnost,jer u traganju za večnošću,kroz zamke neprijatelja i pogreške,oči moraju biti otvorene.U dugoj istoriji Egipta Horusov lik je zacelo evoluirao:Nebeski Bog,Faraonsko Božanstvo,vladar koji želi da zavlada svetom.On se uvek bori,kako bi sačuvao ravnotežu između protivničkih sila i kako bi omogućio pobedu sila svetlosti.

Podeli na Facebook-u