Mesečeve Faze

Od izuzetnog značaja je dobro poznavati Mesečeve faze i simboliku znakova i planeta sa kojima dolazi u kontakt pre nego što se započne neka zdravstvena, ili hiruška intervencija, kao i prilikom otpočinjanja neke velike akcije lične ili drušvene prirode jer Mesec je,, hvatač događaj,,

Mesec je poput reflektora koji osvetljava, privlači pažnju mase na oblast koja se izabere, ali to mora biti u simbolici znaka koji željenu oblast predstavlja.

Podeli na Facebook-u