Šta Je Tarot ?

Mnogi navode da reč "Tarot" sadrži u sebi staroegipatske reči "tar" (put) i "ro", "ros' ili "rog" (kraljevski), a Tarot bi, prema tome,značio "kraljevski put".

To je možda najveće remek-delo Ijudskog uma i sigurno jedna od najljepših stvari koje smo dobili iz

starine.

Dakle, tarot je kodirana i dobro spakovana verzija hermetizma, koja kao sekundarnu osobinu ima

mogućnost divinacije, a kao primarnu da očuva prostim jezikom simbola upravo tajni kod alhemije.

Najveća tajna sveta je spakovana u špil karata i gurnuta celom čovečanstvu pod nos.

Podeli na Facebook-u